Language of document :

A Törvényszék (kibővített negyedik tanács) T-18/19. sz., Brown kontra Bizottság ügyben 2020. október 5-én hozott ítélete ellen Colin Brown által 2020. december 11-én benyújtott fellebbezés

(C-675/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Colin Brown (képviselő: I. Van Damme advocaat)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, amely nem semmisítette meg a vitatott határozatot;1

az előtte lévő teljes iratanyag alapján állapítsa meg, hogy a vitatott határozatot meg kell semmisíteni, és rendelje el a fellebbező külföldi munkavégzési támogatásra és utazási költségtérítésre való jogosultságának 2017. december 1-jei hatállyal történő visszaállítását, valamint azt, hogy a 2017. december 1. és a fellebbező jogosultsága visszaállításának időpontja között ki nem fizetett juttatásokat kamatokkal együtt folyósítsák a fellebbezőnek; és

kötelezze a Bizottságot a fellebbező részéről a Bíróság és a Törvényszék előtt felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék tévesen értelmezte a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének a) pontját azzal kapcsolatban, hogy az lehetővé teszi vagy előírja a tisztviselő külföldi munkavégzési támogatásra való jogosultságának megszüntetését az alkalmazási helye szerinti ország állampolgárságának megszerzése miatt, amennyiben a tisztviselő alkalmazási helye nem változott.

A második jogalap azon alapul, hogy az, hogy a Törvényszék az ítéletében, a Bizottság pedig a vitatott határozatban a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontját alkalmazta a fellebbezőre, indokolatlan hátrányos megkülönböztetést valósít meg.

____________

1 A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 2018. március 19-i határozata, amely 2017. december 1-jei hatállyal megszüntette a fellebbező külföldi munkavégzési támogatásra és utazási költségtérítésre való jogosultságát.