Language of document :

Pritožba, ki jo je 7. decembra 2020 vložila Laboratorios Ern, S.A. zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 5. oktobra 2020 v zadevi T-53/19, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ/EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

(Zadeva C-678/20 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Laboratorios Ern, S.A. (zastopnika: T. González Martínez in R. Guerras Mazón, abogados)

Drugi stranki v postopku: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 18. marca 2021 odločilo, da ne dopusti pritožbe in da družba Laboratorios Ern nosi svoje stroške.

____________