Language of document :

Överklagande ingett den 7 december 2020 av Laboratorios Ern, S.A. av den dom som tribunalen (fjärde) meddelade den 5 oktober 2020 i mål T-53/19, SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet– Laboratorios Ern (apiheal)

(Mål C-678/19)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Laboratorios Ern, S.A. (ombud: T. González Martínez och R. Guerras Mazón, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Genom särskilt uppsatt beslut av den 18 mars 2021 beslutade domstolen (prövningstillståndsavdelningen) att inte meddela prövningstillstånd och att Laboratorios Ern ska bära sina rättegångskostnader.

____________