Language of document :

Appel iværksat den 2. marts 2021 af Production Christian Gallimard til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 16. december 2020 i sag T-863/19, Production Christian Gallimard mod EUIPO - Éditions Gallimard

(Sag C-143/21 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Production Christian Gallimard (ved avocate L. Dreyfuss-Bechmann)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 5. maj 2021 besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at Production Christian Gallimard bærer sine egne omkostninger.

____________