Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. siječnja 2021. uputio College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nizozemska) – Sense Visuele Communicatie en Handel vof (koji djeluje i pod nazivom De Scharrelderij)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(predmet C-36/21)

Jezik postupka: nizoozemski

Sud koji je uputio zahtjev

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Žalbeni sud za upravne sporove u gospodarstvu)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Sense Visuele Communicatie en Handel vof (koji djeluje i pod nazivom De Scharrelderij)

Tuženici: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministar za poljoprivredu, okoliš i kvalitetu hrane)

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Unije ocjena na temelju načela zaštite legitimnih interesa važećeg u nacionalnom pravu o tome je li nacionalno upravno tijelo suprotno odredbi prava Unije stvorilo legitimna očekivanja i time prema nacionalnom pravu nezakonito postupalo zato što dotičnoj osobi nije nadoknadilo štetu koja joj je zbog toga nastala ako se ta osoba zbog postojanja jasne odredbe prava Unije ne može s uspjehom pozivati na načelo prava Unije o zaštiti legitimnih očekivanja?

____________