Language of document :

Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2021. január 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – flightright GmbH kontra Ryanair DAC, korábban Ryanair Ltd

(C-37/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: flightright GmbH

Alperes: Ryanair DAC, korábban Ryanair Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 261/2004/EK rendelet1 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülménynek minősül-e önmagában a felszállási engedélynek a légiforgalmi irányítás általi késedelmes megadása, vagy e kérdésre nemleges választ kell adni, mivel a felszállási engedélynek a légiforgalmi irányítás általi késedelmes megadása – az úgynevezett résidőeltolás – nem a „rendestől eltérő” légi közlekedési eseményt képez, hanem olyan eseményt, amely a nemzetközi légi közlekedés szokásos és elvárható eseményei és keretfeltételei közé tartozik, mert a légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe tartozó eseményről van szó?

Már a bíróság előtt ismert módon a légi közlekedés rendes, szokásos, elvárható kísérőjelenségeinek minősülnek-e a nemzetközi légi közlekedésben a légiforgalmi irányítás által végrehajtott úgynevezett résidőeltolások, nem pedig olyan körülményeknek, amelyek a Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében eltérnek a rendestől, vagy erre vonatkozóan a jogvitában szakvélemény útján kell bizonyítást felvenni, a bizonyítás pedig csak akkor lenne sikeres, ha a résidők eltolása rendkívül ritkán fordul elő a nemzetközi légi közlekedésben, nem pedig rendszeresen?

Csak akkor tekinthetők-e a légiforgalmi irányítás általi résidőeltolások a 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülménynek, ha az 5. cikk (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülményeknek minősíthető körülményeken, tehát például egy baleseten vagy terrorveszélyen, nem pedig az esemény bekövetkezésének időpontjában és helyén szokásos, a légi közlekedést átmenetileg akadályozó időjárási viszonyokon alapulnak?

A kedvezőtlen időjárás mint a résidő eltolásának oka különösen csak akkor jelent-e a 261/2004 rendelet 5. cikkének (3) bekezdése értelmében vett rendkívüli körülményt, ha a kedvezőtlen időjárás rendkívüli körülményt képez, ha tehát az érintett helyen és időpontban a kedvezőtlen időjárás a „rendestől eltér”, és nem tartozik az érintett helyen és időpontban „szokásos és elvárható időjárási viszonyok” körébe, hanem „kiemelkedik azok közül”?

A 261/2004 rendelet 5. cikke (3) bekezdésének a Bíróság általi értelmezése értelmében a légitársaság rendes tevékenységi körébe és a légi közlekedés rendes keretfeltételei közé tartozó eseményeknek minősülnek-e a meghatározott helyen és időben a rendestől nem eltérő olyan kedvezőtlen időjárási viszonyok, amelyek egy meghatározott helyen és időben nem emelkednek ki a szokásos és elvárható időjárási viszonyok közül?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)