Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) la 14 ianuarie 2021 – IO/Regiunea Valonă

(Cauza C-23/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia)

Părțile din procedura principală

Reclamantă: IO

Pârâtă: Regiunea Valonă

Întrebările preliminare

O reglementare națională, precum cea aplicată de Regiunea Valonă, care condiționează utilizarea unui vehicul profesional scutit de obligația unei reînmatriculări, vehicul pus la dispoziția unui conducător de întreprindere (sau liber profesionist) cu reședința în Belgia de către o întreprindere (cu sau fără personalitate juridică) cu sediul în alt stat membru, de deținerea la bordul vehiculului de către acest conducător de întreprindere (sau liber profesionist) a unui atestat eliberat de întreprindere (cu sau fără personalitate juridică) sau a unei dovezi a unei dispoziții primite [cu alte cuvinte un atestat în sensul articolului 3 alineatul (2) punctul 2 din Decretul regal din 20 iulie 2001], este contrară reglementării Uniunii relevante și în special articolului 49 (libertatea de stabilire) și articolului 56 (libera circulație a serviciilor) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)?

Cerința pentru utilizarea unui vehicul profesional înmatriculat în străinătate, pus la dispoziția unui asociat și conducător de întreprindere cu reședința în Belgia, și anume că acesta trebuie să obțină un salariu sau un venit din întreprindere, este compatibilă cu reglementarea Uniunii relevantă și în special cu articolul 49 (libertatea de stabilire) și cu articolul 56 (libera circulație a serviciilor) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)?

O reglementare națională, precum cea descrisă mai sus și aplicată de Regiunea Valonă, este justificată prin imperative de ordine publică sau alte măsuri de protecție, iar respectarea reglementării naționale interpretate în sensul că prevede în mod obligatoriu prezența la bordul vehiculului atât a unei dovezi a unei dispoziții primite, cât și a unui atestat al întreprinderii privind punerea la dispoziție a vehiculului, este necesară pentru atingerea scopului urmărit sau acest scop ar fi putut fi atins și prin mijloace mai puțin stricte și mai puțin formale?

____________