Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 10. oktobrī - ZZ/Parlaments

(lieta F-101/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - E. Boigelot, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/188/10 - TULKI darbam ar BULGĀRU VALODU (BG) atlases komisijas 2011. gada 30. jūnija lēmumu neiekļaut prasītāju minētā konkursa rezerves sarakstā un prasība atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/188/10 - TULKI darbam ar BULGĀRU VALODU (BG) atlases komisijas 2011. gada 30. jūnija lēmumu, kas pieņemts pēc prasītāja veikto pārbaudījumu atkārtotas izvērtēšanas, apstiprinot viņa rezultātus, un līdz ar to lēmumu neiekļaut viņu minētā konkursa rezerves sarakstā;

atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/188/10 - TULKI darbam ar BULGĀRU VALODU (BG) atlases komisijas 2011. gada 31. maija lēmumu iekļaut prasītāju minētā konkursa rezerves sarakstā;

atcelt visas darbības, ko atlases komisija veica, sākot no konkursa posma, kurā norisinājās uzrādītie pārkāpumi;

piespriest atbildētājam kā atlīdzību par morālo un materiālo kaitējumu un prasītāja karjeras apdraudējumu samaksāt summu EUR 15 000 apmērā ar iespēju to paaugstināt vai samazināt tiesvedības laikā, pieskaitot tai procentus ar likmi 7 % gadā, kopš šīs prasības iesniegšanas datuma;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________