Language of document :

Acțiune introdusă la 10 octombrie 2011 - ZZ/Parlamentul European

(Cauza F-101/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/188/10 - INTERPREȚI pentru LIMBA BULGARĂ (BG) din 30 iunie 2011 de a nu înscrie reclamantul pe lista de rezervă a concursului menționat și acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral și material

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/188/10 - INTERPREȚI pentru LIMBA BULGARĂ (BG) din 30 iunie 2011 adoptate în urma reexaminării probelor de concurs susținute de reclamant, prin care au fost confirmate rezultatele acestuia la respectivele probe și, în consecință, anularea deciziei de a nu îl înscrie pe lista de rezervă;

anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/188/10 - INTERPREȚI pentru LIMBA BULGARĂ (BG) din 31 mai 2011 de a înscrie reclamantul pe lista de rezervă a concursului menționat;

anularea tuturor operațiunilor efectuate de comisia de evaluare începând cu momentul la care au avut loc neregulile invocate;

obligarea pârâtului la plata unei sume de 15 000 de euro cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral și material și pentru afectarea carierei reclamantului, sub rezerva majorării sau a scăderii respectivei sume în cursul procedurii, sumă care urmează să fie majorată prin aplicarea unei dobânzi cu rata de 7 % pe an începând de la data prezentei cereri introductive;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată.

____________