Language of document :

Tožba, vložena 10. oktobra 2011 - ZZ proti Parlamentu

(Zadeva F-101/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe komisije za javni natečaj EPSO/AD/188/10 - TOLMAČI za BOLGARSKI JEZIK (BG) z dne 30. junija 2011 o neuvrstitvi tožeče stranke na rezervni seznam navedenega natečaja in odškodninski zahtevek za nepremoženjsko in premoženjsko škodo.

Predlogi tožeče stranke

Odločba komisije za javni natečaj EPSO/AD/188/10 - TOLMAČI za BOLGARSKI JEZIK (BG) z dne 30. junija 2011, sprejeta po ponovni preučitvi preizkusov tožeče stranke, o potrditvi njenih rezultatov, in, posledično, odločba o neuvrstitvi tožeče stranke na rezervni seznam, naj se razglasita za nični;

odločba komisije za javni natečaj EPSO/AD/188/10 - TOLMAČI za BOLGARSKI JEZIK (BG) z dne 31. maja 2011 o uvrstitvi tožeče stranke na rezervni seznam navedenega natečaja, naj se razglasi za nično;

vsa dejanja komisije, opravljena po tem, ko so nastopile zatrjevane nepravilnosti, naj se razglasijo za nična;

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko in premoženjsko škodo ter škodo, povzročeno karieri tožeče stranke v znesku 15.000 EUR, ki se lahko med postopkom zviša ali zniža, skupaj z obrestmi po 7-odstotni letni obrestni meri od datuma vložitve te tožbe;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________