Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 13. decembra spriedums – Mileva/Komisija

(lieta F-101/11) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/188/10 – Neiekļaušana rezerves sarakstā – Atlases komisijas sastāvs – Pastāvīgie un pagaidu locekļi

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tzena Mileva (Parīze, Francija) (pārstāvji sākotnēji E. Boigelot, advokāts, vēlāk G. Generet, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un B. Eggers)

PriekšmetsCivildienests – Prasība atcelt atklātā konkursa EPSO/AD/188/10 – TULKI darbam ar BULGĀRU VALODU (BG) atlases komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju minētā konkursa rezerves sarakstā un prasība atlīdzināt morālo un materiālo kaitējumuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;T. Mileva sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.