Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 18. jūnija rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-100/11)1

Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Dienas nauda – Piešķiršanas nosacījumi – Faktiska iekārtošanās dienesta vietā – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība – Tiesas izdevumi – Reglamenta 94. pants

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un J. Baquero Cruz, pārstāvji, kuriem palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru Komisija ir atteikusies izmaksāt prasītājam dienas naudu saistībā ar lēmumu par viņa pārcelšanu darbā no delegācijas Angolā uz tās galveno atrašanās vietu Briselē

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

L. Marcuccio sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijai radušos tiesāšanās izdevumus;

L. Marcuccio samaksā Eiropas Savienības Civildienesta tiesai summu EUR 2000 apmērā.

____________

1      OV C 28.1.12., 67. lpp.