Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 20. september 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-99/11) 1

(Personalesag – løn – betaling af løntilgodehavender – søgsmålsinteresse – afvisning)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens stiltiende afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om udbetaling af hans løntilgodehavender for perioden fra den 1. juni 2005 til den 31. juli 2010.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger

____________

____________

1     EUT C 25 af 28.1.2012, s. 67.