Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 20. septembra 2013 – Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-99/11)1

(Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Plačilo neizplačanega dela osebnih prejemkov – Pravni interes – Očitno nedopustna tožba)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Berardis-Kayser in J. Baquero Cruz, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa Komisije s katerim je z molkom zavrnila predlog tožeče stranke za izplačilo neizplačanega dela osebnih prejemkov za obdobje od 1. junija 2005 do 31. julija 2010.IzrekTožba se zavrže kot očitno nedopustna.L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške Evropske Komisije.