Language of document : ECLI:EU:F:2013:79

EUROPOS SĄJUNGOS

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2013 m. birželio 18 d.

Byla F‑100/11

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Darbo užmokestis – Dienpinigiai – Skyrimo sąlygos – Faktinis įsikūrimas paskyrimo vietoje – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys – Teismo išlaidos – Procedūros reglamento 94 straipsnis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio pirmiausia prašo panaikinti 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimą, kuriuo Europos Komisija atsisakė jam mokėti dienpinigius.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepagrįstą. L. Marcuccio padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos. L. Marcuccio nurodoma sumokėti Europos Sąjungos tarnautojų teismui 2 000 eurų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Išlaidų atlyginimas – Dienpinigiai – Skyrimo sąlygos – Kumuliacinis pobūdis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 20 straipsnis; VII priedo 10 straipsnis)

2.      Teismo procesas – Bylinėjimosi išlaidos – Nepagrįstos arba nesąžiningos išlaidos, Tarnautojų teismo patirtos dėl pareigūno piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsnis)

1.      Tam, kad būtų skirti dienpinigiai, taikoma sąlyga, kad būtų faktiškai pakeista gyvenamoji vieta siekiant įgyvendinti gyvenamosios vietos pareigą, numatytą Pareigūnų tarnybos nuostatų 20 straipsnyje, ir sąlyga, kad būtų patirtos išlaidos arba nepatogumai dėl būtinybės persikelti arba laikinai įsikurti paskyrimo vietoje. Kadangi šios dvi sąlygos yra kumuliacinės, dienpinigiai neskiriami pareigūnui, kuris neįrodo, kad patyrė tokių išlaidų arba nepatogumų.

(žr. 27 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1987 m. vasario 5 d. Sprendimo Mouzourakis prieš Parlamentą, 280/85, 9 ir 12 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. liepos 10 d. Sprendimo Benzler prieš Komisiją, T‑63/91, 20 ir 21 punktai.

2.      Remiantis Tarnautojų teismo procedūros reglamento 94 straipsniu, jei dėl šalies, visų pirma dėl akivaizdžiai piktnaudžiaujant procesu pareikšto ieškinio, Tarnautojų teismas patyrė išlaidų, kurių buvo galima išvengti, jis gali įpareigoti tą šalį padengti visas išlaidas arba jų dalį, tačiau ši atlygintina suma negali viršyti 2 000 eurų.

Šia nuostatą reikia taikyti akivaizdžiai nepagrįsto ieškinio, kuris pareikštas piktnaudžiaujant procesu ir kuris susijęs su sprendimu, priimtu prieš daugiau nei devynerius su puse metų ir panaikintu minėto Tarnautojų teismo, atveju, nes ieškovas pasirinko kreiptis į teismą be jokio tinkamo pateisinimo.

(žr. 45 ir 46 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2011 m. rugsėjo 14 d. Sprendimas Marcuccio prieš Komisiją, T‑236/02, dėl kurio Teisingumo Teisme pateiktas apeliacinis skundas, byla C‑617/11 P.