Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 20. septembra 2013

Zadeva F‑99/11

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Osebni prejemki – Plačilo neizplačanega dela osebnih prejemkov – Pravni interes – Očitno nedopustna tožba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katero L. Marcuccio v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe, s katero je Evropska komisija zavrnila njegovo zahtevo z dne 20. avgusta 2010 za plačilo neizplačanega dela osebnih dohodkov od 1. junija 2005 do 31. julija 2010.

Odločitev:      Tožba se kot očitno nedopustna zavrže. L. Marcuccio nosi svoje stroške in stroške Evropske Komisije.

Povzetek

Uradniki – Tožbe uradnikov – Pravni interes – Nujnost obstoječega in dejanskega interesa – Presoja v času vložitve tožbe – Tožba, s katero lahko tožeča stranka pridobi korist

(Kadrovski predpisi, člena 90 in 91)

Uradnik ali nekdanji uradnik ima v okviru tožbe, vložene na podlagi členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov, pravico predlagati razglasitev ničnosti akta, ki posega v njegov položaj v smislu člena 90(2), če ima ob vložitvi tožbe dovolj velik obstoječ in dejanski interes za razglasitev ničnosti tega akta, pri čemer tak interes predpostavlja, da bi ugoditev predlogu zanj lahko imela koristi.

(Glej točko 22)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 29. november 2006, Agne-Dapper in drugi proti Komisiji in drugim, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 in T‑139/05, točka 35, in navedena sodna praksa.