Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 10 juli 2014 – CG mot EIB

(Mål F-103/11)(1 )

(Personalmål – EIB:s personal – Mobbning – Utredningsförfarande – Ordförandens beslut att inte vidta några åtgärder med anledning av en anmälan – Utredningskommitténs yttrande – Felaktig definition av mobbning – Beteendet måste ha varit avsiktligt – Tecken på mobbnig och beteenden som utgör mobbning har fastställts – Fastställande av orsakssamband – Föreligger inte – Utredningskommitténs yttrande är motsägelsefullt – Uppenbart oriktig bedömning – Fel i tjänsten – Skyldighet att iaktta sekretess – Skydd för personuppgifter – Skadeståndstalan)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CG (ombud: inledningsvis advokaten N. Thieltgen därefter advokaterna J.-N. Louis och D. de Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (EIB) (ombud: G. Nuvoli och T. Gilliams, biträdda av advokaten A Dal Ferro)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Europeiska datatillsynsmannen (EDTM) (ombud: inledningsvis I. Chatelier och H. Kranenborg, därefter I. Chatelier och A. Buchta)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av EIB:s ordförande att inte vidta några åtgärder till följd av den utredning som inletts avseende påstådd mobbning och om ogiltigförklaring av slutsatsen i denna undersökning, tillika skadeståndstalan.

Domslut

Det beslut som fattades av Europeiska investeringsbankens ordförande den 27 juli 2011 ogiltigförklaras.

Europeiska investeringsbanken ska betala 35 000 euro till CG.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska investeringsbanken ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta CGs rättegångskostnader.

Europeiska datatillsynsmannen, som intervenerat i målet, ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 6, 7.1.2012, s. 25.