Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) la 21 decembrie 2020 – B./Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(Cauza C-696/20)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Naczelny Sąd Administracyjny

Părțile din procedura principală

Recurentă: B.

Intimat: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Întrebarea preliminară

Articolul 41 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 și principiile proporționalității și neutralității se opun aplicării, într-o situație precum cea din litigiul principal, a unei dispoziții naționale precum cea prevăzută la articolul 25 alineatul 2 din Legea din 11 martie 2004 privind taxa pe valoarea adăugată în cazul unei operațiuni de achiziție intracomunitară efectuată de o persoană impozabilă:

dacă achiziția în cauză a fost deja supusă impozitării pe teritoriul statului membru în care se încheie expedierea de către cumpărătorii bunurilor persoanei impozabile respective;

dacă se stabilește că activitatea persoanei impozabile nu era legată de nicio fraudă fiscală, ci era rezultatul unei identificări eronate a livrărilor din cadrul unor operațiuni în lanț și că numărul polonez de identificare în scopuri de TVA a fost indicat de aceasta pentru livrări interne, iar nu intracomunitare?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.