Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 22. decembra 2020 – Fenix International Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zadeva C-695/20)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Fenix International Limited

Tožena stranka: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je člen 9a Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/20111 z dne 15. marca 2011, vstavljen s členom 1(1)(c) Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1042/20132 z dne 7. oktobra 2013, neveljaven v delu, v katerem dopolnjuje in/ali spreminja člen 28 Direktive 2006/112/ES3 , ker presega izvedbeno pooblastilo ali dolžnost Sveta, vzpostavljeno s členom 397 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006?

____________

1 Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2011, L 77, str. 1).

2 Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede kraja opravljanja storitev (UL 2013, L 284, str. 1).

3 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).