Language of document :

Sag anlagt den 3. juli 2011 - ZZ mod Parlamentet

(Sag F-65/11)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat O. Mader)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse, hvorved sagsøgeren kun fik tildelt 2 point for fortjeneste i bedømmelsesåret 2004, hvor han gjorde midlertidig tjeneste i Revisionsretten for Den Europæiske Union.

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets afgørelse af 19. juli 2010 om ikke at tildele sagsøgeren et tredje point for fortjeneste i bedømmelsesåret 2004 annulleres såvel som Parlamentets afslag af 28. april 2011 på sagsøgerens klage af 19. juli 2010.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt, hvilken erstatning udmåles efter Personalerettens skøn.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________