Language of document :

Kanne 3.7.2011 - ZZ v. parlamentti

(Asia F-65/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: Rechtsanwalt O. Mader)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen Euroopan parlamentin tekemän päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle annettiin vuoden 2004 arviointikierroksella ainoastaan 2 etusijapistettä ja jolla tämä vapautettiin tehtävistään Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa vastaajan 19.7.2010 tekemän päätöksen, jolla päätettiin olla myöntämättä kantajalle kolmatta etusijapistettä, sekä vastaajan 28.4.2011 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan 19.7.2010 tehdystä päätöksestä tekemä valitus

velvoittaa vastaajan korvaamaan kantajalle aiheutuneet aineettomat vahingot, joiden korkeus tuomioistuimen on määritettävä

velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________