Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 20 iunie 2012 – Westeren/Comisia

(Cauza F-64/11)1

Limba de procedură: engleza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 252, 27.8.2011, p. 57.