Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 20. märtsi 2012. aasta määrus – Schönberger versus parlament

(kohtuasi F-65/11)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1    ELT C 252, 27.8.2011, lk 57.