Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 20. marca 2012 – Schönberger proti Parlamentu

(Zadeva F-65/11)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik prvega senata je po mirni rešitvi spora odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 252, 27.8.2011, str. 57.