Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR EU-PERSONALERETTTENS ANDEN AFDELING

20. juni 2012

Sag F-64/11

Monica Westeren

mod

Europa-Kommissionen

»Mindelig bilæggelse af tvisten – procesreglementets artikel 69, stk. 1 – forlig indgået på Personalerettens initiativ – slettelse«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som i medfør af artikel 106a Euratom finder anvendelse på Euratom-traktaten, hvorunder Monica Westeren har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 4. marts 2011, hvorved Kommissionen afviste sagsøgerens klage af 12. november 2010 over Kommissionens afgørelse af 5. oktober 2010 samt om erstatning for den skade, som hun hævder at have lidt som følge af den nævnte afgørelse.

Udfald:      Sag F-64/11, Westeren mod Kommissionen, er slettet af Rettens register. Parterne betaler sagens omkostninger i henhold til det forlig, der er indgået mellem dem.

Sammendrag

Tjenestemandssager – mindelig bilæggelse af tvisten ved Personaleretten – slettelse af registeret

(Personalerettens procesreglement, art. 69)