Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS OTRĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2012. gada 20. jūnijā

Lieta F‑64/11

Monica Westeren

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums – Reglamenta 69. panta 1. Punkts – Lietas dalībnieku vienošanās pēc Civildienesta tiesas ierosmes – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas ir piemērojams EAEK līgumam saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru M. Westeren lūdz atcelt Komisijas 2011. gada 4. marta lēmumu, ar ko Komisija noraidīja prasītājas 2010. gada 12. novembrī iesniegto sūdzību par Komisijas 2010. gada 5. oktobra lēmumu, kā arī atlīdzināt kaitējumu, kas viņai radies minētā lēmumu pieņemšanas dēļ

Nolēmums      Izslēgt lietu F‑64/11 Westeren/Komisija no Civildienesta tiesas reģistra. Lietas dalībnieki atlīdzina tiesāšanās izdevumus saskaņā ar to noslēgto vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 69. pants)