Language of document : ECLI:EU:F:2012:87

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE

20 juni 2012

Zaak F‑64/11

Monica Westeren

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling van geschil — Artikel 69, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering — Akkoord tussen partijen op initiatief van het Gerecht — Doorhaling”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarbij Westeren vraagt om nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 4 maart 2011 tot afwijzing van haar klacht van 12 november 2010 tegen het besluit van de Commissie van 5 oktober 2010 alsmede om vergoeding van de schade die zij door de vaststelling van dat besluit stelt te hebben geleden.

Beslissing:      Zaak F‑64/11, Westeren/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Partijen dragen de kosten volgens het tussen hen gesloten akkoord.

Samenvatting

Beroepen van ambtenaren — Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)