Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 12. decembra 2014 – Luigi Macchia/Komisija

(Zadeva F-63/11 RENV)1

(Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Vrnitev v razsojanje Sodišču za uslužbence po razveljavitvi – Nepodaljšanje pogodbe za določen čas – Diskrecijska pravica uprave – Očitna napaka pri presoji – Očitno nedopustna in očitno neutemeljena tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Macchia (Rim, Italija) (zastopniki: S. Rodrigues, A. Blot in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in G. Gattinara, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o nepodaljšanju pogodbe o zaposlitvi tožeče stranke kot začasnega uslužbenca v smislu člena 2(a) PZDU zaradi molka organa.IzrekTožba se zavrne kot delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena.L. Macchia nosi svoje stroške, ki so nastali v zadevah F-63/11, T-368/12 P in F-63/11 RENV, ter stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija v zadevah F-63/11 in F-63/11 RENV.Evropska komisija nosi svoje stroške, ki so nastali v zadevi T-368/12 P.