Language of document :

2017 m. rugpjūčio 21 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Google Inc. / Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Byla C-507/17)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Google Inc.

Atsakovė: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Įstojusios į bylą šalys: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press ir kt., Article 19 ir kt., Internet Freedom Foundation ir kt., Défenseur des droits

Prejudiciniai klausimai

1. Ar „teisė į nuorodų pašalinimą“, kurią Europos Sąjungos Teisingumo Teismas įtvirtino 2014 m. gegužės 13 d. Sprendime1 , remdamasis 1995 m. spalio 24 d. direktyvos2 12 straipsnio b punkto ir 14 straipsnio a punkto nuostatomis, turi būti aiškinama taip, kad paieškos sistemos eksploatuotojas, tenkindamas prašymą pašalinti nuorodas, turi jas pašalinti iš visų savo paieškos sistemos domenų vardų taip, kad ginčijamos nuorodos daugiau nebebūtų rodomos, neatsižvelgiant į tai, iš kurios vietos yra atliekama paieška pagal prašymą pateikusio asmens asmenvardį, net jei ši vieta nepatenka į 1995 m. spalio 24 d. direktyvos teritorinę taikymo sritį?

2. Jeigu į šį pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar „teisė į nuorodų pašalinimą“, kurią Europos Sąjungos Teisingumo Teismas įtvirtino minėtame sprendime, turi būti aiškinama taip, kad paieškos sistemos eksploatuotojas, tenkindamas prašymą pašalinti nuorodas, turi tik ištrinti ginčijamas rezultatų nuorodas, rodomas atlikus paiešką pagal prašymą pateikusio asmens asmenvardį iš domeno vardo, atitinkančio valstybę, kurioje užklausa laikoma pateikta, arba apskritai iš paieškos sistemos domeno vardų, atitinkančių nacionalinius šios paieškos sistemos plėtinius visose Europos Sąjungos valstybėse narėse?

3. Be to, ar, greta 2 punkte nurodytos pareigos, „teisė į nuorodų pašalinimą“, kurią Europos Sąjungos Teisingumo Teismas įtvirtino minėtame sprendime, turi būti aiškinama taip, kad paieškos sistemos eksploatuotojas, tenkinantis prašymą pašalinti nuorodas, privalo, taikydamas „geografinio blokavimo“ techniką pagal IP adresą, kuris laikomas esančiu „teisės į nuorodų pašalinimą“ turėtojo gyvenamosios vietos valstybėje, ištrinti ginčijamus rezultatus, rodomus atlikus paiešką pagal asmens asmenvardį, arba apskritai pagal IP adresą, kuris laikomas esančiu vienoje iš valstybių narių, kurioms taikoma 1995 m. spalio 24 d. direktyva, neatsižvelgiant į tai, kokį domeno vardą naudoja paiešką atliekantis internautas?

____________

1 2014 m. gegužės 13 d. Sprendimas Google Spain ir Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

2 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355).