Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 10. aprila 2014 – Strack proti Komisiji

(Zadeva F-61/09)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 193, 15.8.2009, str. 36.