Language of document :

Жалба, подадена на 26 юни 2009 г. - Donati/ЕЦБ

(Дело F-63/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Paola Donati (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: L. Levi, M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ЕЦБ да остави без последствие твърденията за претърпян от жалбоподателката психически тормоз, както и обезщетение за претърпени неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Изпълнителния съвет от 16 декември 2008 г., доколкото то съдържа заплаха и опит за сплашване на жалбоподателката,

да се отмени решението на Изпълнителния съвет от 16 декември 2008 г., доколкото то не съдържа решение относно изхода от административното разследване и не дава отговор на оплакването на жалбоподателката; при условията на евентуалност да се отмени решението от 16 декември 2008 г., доколкото съдържа "имплицитно" решение да остави без последствие оплакването на жалбоподателката и да не приема последващи мерки и по-специално да не започва дисциплинарно производство,

да се отмени, доколкото е необходимо, решението от 16 декември 2008 г., с което се отхвърля специалната жалба на жалбоподателката,

да се осъди ответника да заплати обезщетение за претърпените неимуществени вреди, оценени ex aequo et bono на 10 000 евро.

да се осъди Европейска централна банка да заплати съдебните разноски.

____________