Language of document :

Beroep ingesteld op 26 juni 2009 - Donati / ECB

(Zaak F-63/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Paola Donati (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi, M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de ECB om geen gevolg te geven aan de beweringen van psychisch geweld dat verzoekster zou hebben ondervonden alsmede vergoeding van de geleden immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de directie van 16 december 2008 voor zover dit een bedreiging en een poging tot intimidatie van verzoekster omvat;

nietigverklaring van het besluit van de directie van 16 december 2008 voor zover het geen beslissing omvat over de uitkomst van het administratieve onderzoek en over verzoeksters klacht; subsidiair, nietigverklaring van het besluit van de directie van 16 december 2008 voor zover daarbij "stilzwijgend" is besloten om geen gevolg te geven aan verzoeksters klacht en geen verdere maatregelen te treffen, met name om geen tuchtprocedure in te leiden;

nietigverklaring, voor zover nodig, van het besluit van 16 april 2008 tot afwijzing van verzoeksters bijzondere rechtsmiddel;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de geleden immateriële schade, die ex aequo et bono op 10 000 EUR wordt geraamd;

verwijzing van de Europese Centrale Bank in de kosten van de procedure.

____________