Language of document :

Beroep ingesteld op 26 juni 2009 - Strack / Commissie

(Zaak F-62/09)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Guido Strack (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij houdende afwijzing van verzoekers klacht van 27 november 2008 op grond dat deze zonder voorwerp is geraakt en van verzoekers verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Europese Commissie van 8 november 2008 houdende afwijzing van verzoekers verzoek van 8 mei 2008 en, voor zover hiervoor of voor de vierde vordering noodzakelijk, van het besluit van de Commissie van 27 maart 2009 houdende afwijzing van verzoekers klacht;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een passende schadevergoeding van minstens 15 000 EUR voor de vertraging en schade die tot aan de instelling van dit beroep zijn ontstaan door de onrechtmatige gedraging van de Commissie met betrekking tot de beoordelings- en de bevorderingsprocedure alsmede door de niet-uitvoering van de arresten T-85/04 en T-394/04;

veroordeling van de verwerende partij, gelet op soortgelijke eveneens veroorzaakte schade, tot betaling van een passende schadevergoeding van minstens 10 EUR per dag, vanaf de dag volgende op de instelling van dit beroep tot aan de dag waarop de arresten T-85/04 en T-394/04 volledig en regelmatig zullen zijn uitgevoerd door de regelmatige afsluiting, met betrekking tot verzoeker, van de in die arresten aan de orde zijnde beoordelings- en bevorderingsronde, welke bij toewijzing van de vijfde vordering van dit beroep gelijkstaat aan de betaling van de volledige vergoeding;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoeker van een schadevergoeding van minstens 5 000 EUR wegens valse beweringen in haar brief van 27 maart 2009 waardoor verzoeker, naast de afwijzing van zijn klacht, in zijn eer en beroepsreputatie is aangetast;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een passende schadevergoeding van minstens 25 000 EUR wegens het hem ontnemen van de mogelijkheid van een regelmatig gevoerde beoordelings- en bevorderingsprocedure, waarvoor zij alleen aansprakelijk is;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________