Language of document :

Žaloba podaná dne 2. července 2009 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-65/09)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým žalovaná zamítá žádost o vrácení některých lékařských výdajů vynaložených žalobcem v sazbě 100%

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 25. listopadu 2002, případně a v rozsahu, v němž je to nezbytné tím, že se na tento spor podle článku 241 ES nepoužijí ustanovení článku 72 statutu, právní úprava [o nemocenském pojištění], jakož i údajné stanovisko lékařské rady;

zrušit oznámení ze dne 5. srpna 2008;

pokud je to nezbytné, zrušit rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 1. listopadu 2008;

pokud je to nezbytné, zrušit oznámení ze dne 4. března 2009;

uložit Komisi, aby žalobci zaplatila částku 25 000 eur, jakož i jakoukoliv jinou částku, kterou bude Soud považovat za spravedlivou a přiměřenou, z titulu náhrady škod vyplývajících z uvedených aktů, jejichž zrušení se požaduje v projednávané žalobě;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________