Language of document :

Talan väckt den 2 juli 2009 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-65/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens begäran att få vissa sjukvårdskostnader ersatta till 100 procent.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att avslå begäran av den 25 november 2002 och eventuellt, i den mån det krävs, i enlighet med artikel 241 EG avstå från att tillämpa artikel 72 i tjänsteföreskrifterna, lagstiftningen samt det påstådda läkarutlåtandet på den aktuella tvisten,

ogiltigförklara meddelandet av den 5 augusti 2008,

i den mån det krävs ogiltigförklara beslutet att avslå klagomålet av den 1 november 2008,

i den mån det krävs ogiltigförklara meddelandet av den 4 mars 2009,

förplikta svaranden att till sökanden utge 25 000 euro, eller det högre eller lägre belopp som rätten finner skäligt, som ersättning för de skador som orsakats av de rättsakter som begärs ogiltigförklarade genom denna talan, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________