Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 23. listopadu 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-65/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Nemocenské pojištění - Vážná nemoc - Námitka protiprávnosti kritérií stanovených lékařskou radou - Zamítnutí žádostí o vrácení lékařských výdajů"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnec, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá náhrada ve výši 100 % lékařských výdajů žalobce.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

L. Marcucciovi se ukládá náhrada všech nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 220, 12.9.2009, s. 43.