Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 23. november 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-65/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - social sikring - sygeforsikring - alvorlig sygdom - ulovlighedsindsigelse vedrørende de kriterier, der er fastsat af lægetjenesten - afslag på ansøgninger om godtgørelse af udgifter til lægebehandling)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på at godtgøre sagsøgerens udgifter til lægebehandling med 100%

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Luigi Marcuccio betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 220 af 12.9.2009, s. 43.