Language of document :

Sag anlagt den 11. december 2006 - Christian Kurrer mod Kommissionen

(Sag F-139/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse om at udnævne sagsøgeren til tjenestemand på prøve med virkning fra den 1. april 2006, for så vidt som sagsøgerens lønklasse og løntrin herved fastsættes til A*6/2 og de points, han har optjent som midlertidigt ansat i "Forskning", ikke bevares.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den 16. januar 2004 indtrådte sagsøgeren i Kommissionens tjeneste som midlertidigt ansat i "Forskning" med indplacering i lønklasse A7. Efter at have bestået udvælgelsesprøve KOM/A/3/02, som blev offentliggjort den 25. juli 2002 og havde til formål at oprette en ansættelsesreserve af fuldmægtige i lønklasse A7/A6, blev han udnævnt til tjenestemand på prøve med indplacering i lønklasse A*6.

Henset til Kommissionens tilsagn om at udstrække virkningerne af en eventuel annullationsdom til de verserende sager, som vedrører artikel 12 i vedtægtens bilag XIII, har sagsøgeren indskrænket sig til at anføre, at der er sket tilsidesættelse af princippet om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling i forhold til hans tidligere kolleger, der ligeledes var midlertidigt ansatte i "Forskning" og bestod den interne udvælgelsesprøve, som ved deres fastansættelse har bevaret deres indplacering og optjente points.

Sagsøgeren har desuden om nødvendigt anført, at artikel 5, stk. 4, i vedtægtens bilag XIII er ulovlig, for så vidt som den tilsidesætter førnævnte princip og proportionalitetsprincippet.

____________