Language of document :

Tožba, vložena 11. decembra 2006 - Kurrer proti Komisiji

(Zadeva F-139/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Komisije o imenovanju tožeče stranke za uradnika pripravnika, z začetkom veljavnosti od 1. aprila 2006, v delu, kjer odločba določi njene nazive in plačilni razred v A*6/2 in ne ohrani točk svoje "popotnice", ki jih je zbrala kot začasni uslužbenec "Raziskovanje";

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se je 16. januarja 2004 zaposlila pri Komisiji kot začasni uslužbenec "Raziskovanje" z nazivom A7. Ker je bila izbrana v okviru splošnega natečaja COM/A/3/02, objavljenega 25. julija 2002 in namenjenega sestavi rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev kariere A7/A6, je bila imenovana v uradnika pripravnika z nazivom A*6.

Glede na zavezo Komisije, da razširi učinke morebitne sodbe za razglasitev ničnosti v tekočih zadevah glede člena 12 priloge XIII h Kadrovskim predpisom, se tožeča stranka omejuje na sklicevanje na kršitev načela enakega obravnavanja in načela prepovedi diskriminacije v primerjavi z njenimi nekdanjimi sodelavci, prav tako začasnimi uslužbenci "Raziskovanje", izbranimi na notranjih natečajih, ki so pri imenovanju ohranili razvrstitev in svojo "popotnico".

Poleg tega tožeča stranka zatrjuje, če je to sploh potrebno, da naj bi bil člen 5(4) priloge XIII h Kadrovskim predpisom nezakonit, s tem ko naj bi kršil zgoraj navedeno načelo ter načelo sorazmernosti.

____________