Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 15. septembra rīkojums - Hartwig/Komisija

(lieta F-141/06) 1

Iecelšana amatā - Pagaidu darbinieku iecelšana par ierēdņiem - Kandidāti, kuri ir iekļauti tāda konkursa rezerves sarakstā, kurš ir publicēts pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas, normas - Pārejas pasākumi Civildienesta noteikumu XIII pielikumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marc Hartwig, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - T. Bontinck, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas un Parlamenta lēmumus, kas stājušies spēkā 2006. gada 16. aprīlī un ar kuriem prasītājs, kas bija pagaidu darbinieks B*7 pakāpē un ārējā konkursa PE/34/B veiksmīgais kandidāts, tika iecelts par ierēdni B*3 pakāpes 2. līmenī, piemērojot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma tiesību normas.

Rezolutīvā daļa:

izbeigt tiesvedību lietā F-141/06 Hartwig/Komisija;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 20, 27.01.2007., 40. lpp.