Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 15 septembrie 2009 - Hartwig/Comisia

(Cauza F-141/06)1

(Numire - Agenți temporari numiți funcționari - Candidați înscriși pe o listă de rezervă a unui concurs publicat anterior intrării în vigoare a noului statut - Încadrare în grad în temeiul normelor noi mai puțin favorabile - Măsuri tranzitorii din anexa XIII la statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Marc Hartwig (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: T. Bontinck, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanți: J. Currall şi H. Krämer, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziilor Comisiei şi Parlamentului, în vigoare din 16 aprilie 2006, prin care reclamantul, agent temporar încadrat în gradul B*7 şi laureat al concursului extern PE/34/B, a fost numit funcţionar cu încadrarea B*3 treapta a 2-a, conform prevederilor anexei XIII la statut

Dispozitivul

Nu este necesar să se pronunțe asupra fondului acțiunii în cauza F-141/06, Hartwig/Comisia.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 20, 27.1.2007, p. 40.