Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 15. septembra 2009 - Hartwig proti Komisiji

(Zadeva F-141/06)1

(Imenovanje - Začasni uslužbenci, imenovani v uradnike - Kandidati, vpisani na čakalni seznam natečaja, ki je bil objavljen pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov - Razvrstitev v naziv na podlagi novih, manj ugodnih pravil - Prehodni ukrepi iz Priloge XIII h Kadrovskim predpisom)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marc Hartwig (Bruselj, Belgija) (zastopnik: T. Bontinck, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in H. Krämer, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločb Komisije in Parlamenta, ki učinkujeta od 16.4.2006, s katerima je bila tožeča stranka - začasni uslužbenec, uvrščen v naziv B*7, z uspešno opravljenim zunanjim natečajem PE/34/B - na podlagi določb Priloge XIII h Kadrovskim predpisom imenovana za uradnika z nazivom B*3, plačilni razred 2.

Izrek sklepa

Postopek glede tožbe F-141/06 v zadevi Hartwig proti Komisiji se ustavi.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 20, 27.01.2007, str. 40.