Language of document : ECLI:EU:F:2007:27

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE
(második tanács)

2007. február 15.

F‑142/06. és F‑142/06. AJ. sz. ügyek

Francesco Bligny

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Tisztviselők – Nyílt versenyvizsga – Vizsgára bocsátási feltételek – Az írásbeli vizsga kijavításának megtagadása – Hiányos pályázat – Az állampolgárság igazolása – Költségmentesség”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben F. Bligny többek között az EPSO/AD/26/05 nyílt versenyvizsga vizsgabizottságának 2006. november 23‑i és december 7‑i határozatainak megsemmisítését kéri, amelyben a felperes írásbeli vizsgájának kijavítását azon az alapon tagadták meg, hogy pályázatához nem csatolt semmiféle, az állampolgárságát igazoló bizonyítékot. Emellett F. Bligny kérte, hogy az F‑142/06. és F‑142/06. R. sz. ügyekben az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 94. cikke alapján – amely az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének felállításáról szóló, 2004. november 2‑i 2004/752/EK, Euratom tanácsi határozat (HL L 333., 7. o.) 3. cikkének (4) bekezdése értelmében ez utóbbi bíróság eljárási szabályzatának hatálybalépéséig a Közszolgálati Törvényszékre is megfelelően alkalmazandó –költségmentességben részesülhessen.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan megalapozatlant, elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a költségmentesség iránti kérelmet elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

Tisztviselők – Versenyvizsga – Vizsgára bocsátási feltételek – A versenyvizsga-kiírásban történő rögzítés

(Személyzeti szabályzat, III. melléklet, 2. és 5. cikk)

A versenyvizsga‑bizottságot köti a versenyvizsga‑kiírás. Következésképpen nyilvánvalóan megalapozatlan a vizsgabizottság azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben kizárták a pályázót, aki annak ellenére sem csatolt a pályázatához az állampolgárságát igazoló iratot, hogy a versenyvizsga‑kiírásban világosan szerepelt az ilyen irat csatolásának szükségessége, a pályázat érvénytelenségének terhe mellett. E következtetést azon – egyébként semmiféle jogi szövegen nem alapuló – érv sem kérdőjelezi meg, amely szerint az adminisztrációnak pályázatuk elektronikus aktáján keresztül kell megadnia a pályázók számára minden szükséges tájékoztatást, anélkül hogy a pályázóknak meg kellene néznie a versenyvizsga‑kiírást, ugyanis a pályázókat, akárcsak a versenyvizsga‑bizottságot, köti az említett kiírás.

(lásd a 26–31. és 33. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑95/00. és T‑96/00. sz., Zaur-Gora és Dubigh kontra Bizottság egyesített ügyekben 2001. április 3‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2001., I‑A‑79. és II‑379. o.) 47. pontja; T‑139/00. sz., Bal kontra Bizottság ügyben 2002. március 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑33. és II‑139. o.) 35. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑12/05. sz., Tas kontra Bizottság ügyben 2006. július 11‑én hozott ítéletének (EBHT KSZ 2006., I‑A‑1‑79. és II‑A‑1‑285. o.) 43. pontja.