Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

1 päivänä helmikuuta 2007

Asia F-140/06 AJ

Bruno Sibilli

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Maksuton oikeudenkäynti

Aihe: Pyyntö, jolla Bruno Sibilli hakee maksutonta oikeudenkäyntiä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan nojalla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestystä sovelletaan soveltuvin osin virkamiestuomioistuimeen Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan nojalla siihen saakka, kunnes virkamiestuomioistuimen työjärjestys tulee voimaan

Ratkaisu: Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva pyyntö hylätään.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva pyyntö – Myöntämisedellytykset

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan 3 kohtaja 96 artiklan 1 kohta; neuvoston päätöksen 2004/752 3 artiklan 4 kohta)