Language of document : ECLI:EU:F:2007:19

TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. vasario 1 d.

Byla F‑140/06 AJ

Bruno Sibilli

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Teisinė pagalba“

Dalykas: B. Sibilli prašymas suteikti teisinę pagalbą remiantis Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento, pagal 2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą (OL L 333, p. 7), 3 straipsnio 4 dalį mutatis mutandis taikomo Tarnautojų teismui iki jo Procedūros reglamento įsigaliojimo, 94 straipsniu.

Sprendimas: Atmesti prašymą suteikti teisinę pagalbą.

Santrauka

Procesas – Nemokamos teisinės pagalbos prašymas – Suteikimo sąlygos

(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 94 straipsnio 3 dalisir 96 straipsnio 1 dalis; Tarybos sprendimo 2004/752 3 straipsnio 4 dalis)