Language of document : ECLI:EU:F:2007:20

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 1. februára 2007

Vec F‑142/06 R

Francesco Bligny

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na odklad výkonu – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Naliehavosť – Absencia“

Predmet: Žaloba podaná podľa článkov 242 ES, 243 ES a článkov 157 AE a 158 AE, ktorou pán Bligny navrhuje na jednej strane, odklad výkonu rozhodnutí výberovej komisie z 23. novembra a 7. decembra 2006, ktorými sa zamietla jeho prihláška do verejného výberového konania EPSO/AD/26/05, a na druhej strane nariadiť ako predbežné opatrenie opravu jeho písomnej skúšky v uvedenom výberovom konaní

Rozhodnutie: Návrh na nariadenie predbežných opatrení sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne v konaní vo veci samej.

Abstrakt

Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma

(Článok 24 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2)