Language of document : ECLI:EU:F:2007:20

BESLUT MEDDELAT AV PERSONALDOMSTOLENS ORDFÖRANDE

den 1 februari 2007

Mål F-142/06 R

Francesco Bligny

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Interimistiskt förfarande – Ansökan om uppskov med verkställighet – Ansökan om interimistiska åtgärder – Krav på skyndsamhet – Föreligger inte ”

Saken: Ansökan enligt artiklarna 242 EG, 243 EG, 157 EA och 158 EA, genom vilken Francesco Bligny har yrkat uppskov med verkställigheten av uttagningskommitténs beslut av den 23 november och den 7 december 2006 att avslå sökandens ansökan till det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/26/05 samt att uttagningskommittén, såsom en interimistisk åtgärd, skall åläggas att rätta sökandens skriftliga uttagningsprov.

Avgörande: Ansökan om interimistiska åtgärder avslås. Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

Sammanfattning

Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Villkor för beviljande – Krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada

(Artikel 24 EG; förstainstansrättens rättegångsregler, artikel104.2)