Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 8.7.2010 - Kurrer v. komissio

(Asia F-139/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimitys - Virkamiehiksi nimitetyt väliaikaiset toimihenkilöt - Ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa varallaololistalle kirjatut hakijat - Palkkaluokkaan sijoittamista palvelukseenotossa koskevat siirtymäsäännökset - Palkkaluokkaan sijoittaminen soveltamalla uusia, epäedullisempia sääntöjä -Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja H. Krämer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: B. Driessen ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sen päätöksen kumoaminen, joka tuli voimaan 1.4.2006 ja jolla kantaja, joka on palkkaluokan A7 (josta on tullut palkkaluokka A*8) väliaikainen toimihenkilö ja joka on menestyksekkäästi suorittanut avoimen kilpailun COM/A/3/03, nimitettiin virkamieheksi palkkaluokkaan A*6, tasolle 2, henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevien säännösten mukaisesti, ja ilman niiden ylennyspisteiden säilyttämistä, jotka kantajalle on kertynyt varastoon silloin, kun hän toimi väliaikaisena toimihenkilönä.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 20, 27.1.2007, s. 39.