Language of document :

Personaldomstolens dom av den 8 juli 2010 - Kurrer mot kommissionen

(Mål F-139/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Utnämning - Tillfälligt anställda som utnämns till tjänstemän - Sökande som fanns upptagna i en förteckning över godkända sökande innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft - Övergångsbestämmelser om placering i lönegrad vid rekrytering - Placering i lönegrad enligt de nya, mindre fördelaktiga bestämmelserna - Artikel 5.4 och artikel 12.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och H. Krämer)

Part som har intervenerat till stöd för svarandens yrkanden: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen och M. Simm)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att med verkan från och med den 1 april 2006 utse sökanden, som tidigare var tillfälligt anställd i lönegrad A7 (nu A*8) och sökande i det allmänna uttagningsprovet KOM/A/3/03, till tjänsteman i lönegrad A*6, löneklass 2, med tillämpning av bestämmelserna i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, men utan att låta honom behålla de ackumulerade poäng som han erhållit i egenskap av tillfälligt anställd

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 20, 27.1.2007, s. 39.