Language of document :

2015. június 29-én benyújtott kereset — DEI kontra Bizottság

(T-352/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Dimosia Epikhirisi Ilektrismou SA (DEI) (Athén, Görögország) (képviselők: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, K. Tagaras, K. Sinodinos és E. Salaka

részesült állami támogatás

ban, köve

tkezésképpen pedig a Bizottságnak nem kel

l megindítania az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdésében szabályozott hivatalos vizsgálati eljárást;semmisítse meg az Európai Bizottság SA.34991. sz. ügyben 2015. március 25-én hozott C(2015)1942 végleges határozatát, amennyiben e határozat megállapítja, hogy a választottbíróság 1/2013. sz. határozata folytán okafogyottá vált a DEI azon állami támogatáss

al kapcsolatos panasza, amelyet a görög Energiaügyi Szabályozó Hatóság (ESZH) 346/2012. sz. határozata keletkeztetett, valamint az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.Jogalapok és fontosabb érvekKeresetének alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.Első jogalap: lényeges eljárási szabályok megsértése, amennyiben a megtámadott jogi aktus nem fel

el meg az ilyen határozat elfogadásához szükséges eljárás

i követelményeknek.Második j

ogalap: a megfelelő indokolás hiánya, valamint ellentmondásos indokolás é

s az összes releváns ténybeli és jogi kérdés vizsgálatára irányuló kötelezettség megsértése azon megállapítást illetően, hogy a választottbírósági megállapodás olyan „világos és objektív paramétereket” tartalmazott, amelyek „korlátozták a választottbírák mérlegelési jogkörét”, a végső soron megállapított villamosenergia-díjszabás pedig azok „logikus következménye” volt.Harmadik

állami támogatással kapcsolatos panasza, amelyet a görög Energiaügyi Szabályozó Hatóság (ESZH) 346/2012. sz. határozata keletkeztetett, valamint az Európai Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.Jogalapok és fontosabb érvekKeresetének alátámasztása érdekében a felperes hat jogalapra hivatkozik.Első jogalap: lényeges eljárási szabályok megsértése, amennyiben a megtámadott jogi aktus nem felel meg az ilyen határozat elfogadásához szükséges elj

árási követelményeknek.Második jogalap: a megfelelő indokolás hiánya, valamint ellentmondásos indokolás és az összes releváns ténybeli és jogi kérdés vizsgálatára irányuló kötelezettség megsértése azon megállapítást illetően, hogy a választottbírósági megállapodás olyan „világos és objektív paramétereket” tartalmazott, amelyek „korlátozták a választottbírák mérlegelési jogkörét”, a végső soron megállapított villamosenergia-díjszabás pedig azok „logikus következménye” volt.Harmadik jogalap: nyilvánvaló jogi hiba a körültekintő magánbefektető elvének, valamint az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének és az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdésének értelmezése és alkalmazása során azon megállapítást illetően, amely szerint a választottbíróság határozatában megállapított villamosenergia-díjszabás „a választottbírósági megállapodásban megfelelően meghatározott paraméterek logikus következménye” volt.Negyedik jogalap: nyilvánvaló jogi hiba az EUMSZ 107. cikk és az EUMSZ 108. cikk értelmezése és alkalmazása során azon megállapítást illetően, hogy a Bizottságnak nem kellett összetett gazdasági értékeléseket lefolytatnia, továbbá nyilvánvaló jogi hiba és a ténybeli körülmények mérlegelésének nyilvánvaló hibája, amennyiben a Bizottság elmulasztott alapvető kérdéseket

megvizsgálni annak megállapítása kapcsán, hogy volt-e állami támogatás vagy sem.Ötödik jogalap: nyilvánvaló jogi hiba az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének és az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdésének alkalmazása során, továbbá a körültekintő piacgazdasági magánszereplő kritériumának alkalmazását illetően a ténybeli körülmények mérlegelésének nyilvánvaló hibája.Hatodik jogalap: nyilvánvaló jogi hiba az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésének értelmezése és alk

almazása során, a megfelelő indokolás kifejtésére irányuló kötelezettség megsértése, valamint a ténybeli körülmények mérlegelésének nyilvánvaló hibája a Bizottság azon határozatát illetően, hogy nem folytatja le a DEI által az EUMSZ 108. cikk (2) bekezdése alapján 2012-ben elő

terjesztett panasz további vizsgálatát azon megállapítás alapján, hogy a panasz a választottbíróság 1/2013. sz. határozatának meghozatalát követően „okafogyottá vált”.

____________